תנאים והגבלות

Last updated: August 2, 2020

תנאי שימוש והגבלות

ברוכים הבאים לאתר .Sun&Cook
אנא קראו בעיון את התנאים והמגבלות לפני השימוש בשירותינו.

 1. הגדרות

לעניין כל תנאים והגבלות אלה, למילים הבאות יש הגדרה קבועה.
ההגדרה בעלת משמעות זהה בין אם המילים תופענה בהסכם בלשון יחיד, רבים או הטיה.

 • חברה – (המכונה גם "sun@cook", "החברה", "אנחנו", "אותנו" או "שלנו" בהסכם זה) – סאן אנד קוק, ת.ד. 3, מדרשת בן גוריון, 8499000.
 • מדינה – ישראל.
 • מכשיר – כל מכשיר בעל גישה לשירותי אתר החברה, כמו: מחשב, טלפון סלולרי או טאבלט.
 • השירות – אתר זה וכל מוצר הנמכר דרכו.
 • המוצר – מוצרים הנמכרים דרך האתר.
 • תנאים והגבלות (המכונים גם "תנאים") – תנאים והגבלות אלה המהווים הסכם בינכם, הלקוחות, לבין החברה, לגבי השימוש בשירות.
 • שירות של צד שלישי – כל שירות או תוכן (כולל נתונים, מידע, מוצרים או שירותים) הניתנים על ידי צד שלישי שעשויים להיות מוצגים, כלולים או זמינים על ידי השירות.
 • אתר האינטרנט – אתר sunandcook.co.il.
 • אתה/אתם – אדם, חברה או גורם משפטי מטעמם, בעלי גישה לשירות או משתמשים בו.

 

 1. כללי

 

 • תנאים והגבלות אלה נוגעים לשימוש בשירות זה ומהווים הסכם בינכם לבין החברה.
  התנאים קובעים את זכויותיכם וחובותיכם, לגבי השימוש בשירות.
 • השימוש באתר, במידע ובתכנים המוצגים בו, כפוף לתנאי השימוש. הגלישה והשימוש

באתר ייחשבו להסכמה מצד המשתמש לכל התנאים, ההתניות וההודעות כאמור. יובהר, כי המשתמש אינו חייב להסכים לאמור בתנאי השימוש אולם אם אינו מסכים – לאמור בהם, עליו לצאת מהאתר ולא לעשות שימוש בו או בתכנים המוצגים בו.

 • החלוקה בתנאי השימוש לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות. כל האמור במסמך זה בלשון זכר אף נקבה במשמע. כל – האמור במסמך זה בלשון יחיד אף רבים במשמע.
 • תקנון זה ניתן לשינוי בכל עת ועל פי שיקול דעתנו הבלעדי.
 • גישתכם לשירות והשימוש בו מותנים גם בהסכמתכם למדיניות הפרטיות של החברה ולעמידה בה. מדיניות הפרטיות שלנו כוללת את נוהלי החברה לגבי איסוף, שימוש וחשיפה של המידע האישי שלכם, כשאתם משתמשים באתר האינטרנט שלנו. מדיניות הפרטיות מפרטת את זכויותיכם לפרטיות וכיצד החוק מגן עליהן. קראו בעיון את מדיניות הפרטיות לפני השימוש בשירות שלנו.
 • בגישתכם לשירות אתם מצהירים שגילכם מעל 18. החברה אינה מתירה לאנשים שגילם מתחת ל-18 להשתמש בשירות או במוצרים שלנו .
 • החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן ו/או לבטל ו/או להסיר שירות, מוצר או תוכן ספציפי מהאתר, מעת לעת, באופן מיידי וללא התראה מראש ובכפוף לדין החל, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
 • השימוש באתר ובתכנים המוצעים בו ניתן כמות שהוא (As-is). כל המידע והנתונים הכלולים באתר, לרבות מידע אודות המוצרים הנמכרים בו, מעודכנים ונכונים אך ורק לזמן הווה.
 • שירות לקוחות. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של מפעילת האתר בדואר אלקטרוני : sunandcook@gmail.com
 •  

.קישורים לאתרי אינטרנט אחרים

 • השירות שלנו עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט או שירותים של צד שלישי, שאינם בבעלותנו ובשליטתנו.
 • החברה אינה נושאת באחריות לתוכן, למדיניות הפרטיות או לתנאי השימוש של אתרי אינטרנט ושירותים של צד שלישי כלשהו. אתם מסכימים לכך שהחברה לא תהייה אחראית במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שייגרמו, או ייטען שנגרמו, כתוצאה משימוש במוצרים ושירותים או הסתמכות על תוכן, של צד שלישי כלשהו.
 • אנו ממליצים לכם לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של כל אתרי האינטרנט או השירותים של צד שלישי שתבקרו בהם.

 

 1. הפסקת הגישה לשירות ו/או ביטול הזמנה מטעם החברה
  • אנו עשויים לסיים או להשעות את גישתכם לאתר מיידית ללא הגבלת זמן וללא הודעה מוקדמת, במקרה שהפרתם את תנאים אלה. כשנעשה זאת – זכותכם להשתמש בשירות תיפסק מיד.
  • החברה, רשאית לבטל כל הזמנה ו/או למנוע ממשתמש מלרכוש באתר, באמצעות חסימתו, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים, אשר אינם מהווים רשימה ממצה:
   • מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
   • מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון;
   • מבצע הפעולה מסר בעת ההזמנה ו/או לאחר מכן, בכתב או בטלפון, פרטים מטעים;
   • מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במפעילת האתר ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג' כלשהו;
   • בכוונת מבצע הפעולה לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו יזכה לצד ג' ו/או לסחור בו.
   • במקרה ונפלה בתיאור המוצר טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
  • הודעה על ביטול ההזמנה יכול שתמסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת דואר אלקטרוני המעודכנת בעת ההזמנה.

 

 1. קניין רוחני
  • אין להעתיק את תכני האתר. בין היתר, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא אם כן החברה נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
  • אין לפגוע בזכויות של צדדים שלישיים. חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לפרסם תמונות ו/או סימנים מסחריים ו/או מפרטים ו/או סרטונים מהאתר ו/או באתר ללא אישור מראש ובכתב מהחברה או בעל הזכויות המתאים.
  • אין לעשות שימוש באתר באופן המהווה או שעשוי להוות הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה, ללא הסכמתה המפורשת לכך בכתב ומראש.

 

 1. הובלה ודמי משלוח
  • אנו שולחים את המוצרים שלנו רק ברחבי ישראל, באמצעות שירות דואר רשום של דואר ישראל ו/או באמצעות חברת שליחויות אחרת מטעמנו, בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי
  • אספקת המוצרים לבית הלקוח באמצעות שירות הדואר תהייה בהתאם לתנאי חברת דואר ישראל וכפוף לאזורי החלוקה שלהם.
  • המוצרים ישלחו לכתובת שתציינו ככתובת המשלוח בעת ההזמנה.

 

 • אספקה והובלה לאזורים מוגבלים. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית כפי שיוגדרו מעת לעת על ידי מערכת הביטחון ו/או גורמי האכיפה, החברה תהיה רשאית לספק את המוצרים ללקוח במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימו מראש. מובהר כי בישובים מסוימים, שירות המשלוחים של דואר ישראל ו/או חברת השליחויות מתבצע עד לסניף הדואר הקרוב למקום המגורים של הלקוח.
 • אתם אחראים לתת לנו את פרטי הכתובת הנכונים כולל הוראות מיוחדות למשלוח.
 • Sun&Cook ו/או שליחי דואר ישראל ו/או שליחים אחרים מטעמנו, אינם אחראים באופן כלשהו על מוצרים שהושארו בכתובת מסוימת, בהתאם להוראות המשלוח המיוחדות, אם איש אינו נמצא בכתובת זו כדי לחתום על קבלתם.
 • אתם מתחייבים שמישהו מטעמכם יהיה בכתובת המסירה כדי לחתום על קבלת המוצר (אחרת, ראו הערה על החזרת מוצרים בהמשך).

 

 1. זמני המשלוח

 

 • מועד מסירת המוצר לידי הלקוח תלוי בתנאי דואר ישראל ו/או חברת השליחויות מטעמנו, ומתקיים בדרך כלל תוך 3-5 ימי עבודה מיום קבלת ההזמנה וביצוע  התשלום, אלא אם כן צוין אחרת.
 • במידה ואתם מעוניינים שהמשלוח יגיע במועד מסוים, אנא שלחו לנו דוא"ל וננסה לעמוד בזמנים כמיטב יכולתנו. יובהר, כי אין בהצעתנו זו בכדי להתחייב ביחס למועד אספקה מדוייק.
 • עיכוב ואיחור באספקה. החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים כלפי הלקוח בגין איחור שאינו עולה על 7 ימי עסקים מהמועד שהלקוח נתן הודעה מסודרת בדבר העיכוב בקבלת המוצר. הודעה בדבר עיכוב תינתן לחברה על ידי הלקוח בתוך פרק זמן סביר, ובכל מקרה שהוא לא יאוחר מ-72 שעות מחלוף מועד האספקה שנקבע.
 • במידה שלקוח לא יידע את החברה, בדבר העיכוב בקבלת המוצר בתוך פרק זמן סביר ממועד האספקה שנקבע , ייחשב הלקוח כמי שקיבל את המוצר. הלקוח מוותר בזאת על כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי מפעילת האתר, בגין אי-אספקתו של אותו מוצר ו/או אספקתו באיחור.

 

 1. משלוח שחזר

 

 • במקרה שמסירת המשלוח נכשלה, מכל סיבה שהיא, שלא באשמתה של החברה או של שליחי דואר ישראל ו/או חברת שליחיות אחרת (לדוגמה: אתם לא נמצאים בכתובת לקבלת המוצר ולחתימה על הקבלה או לא אספתם את המוצר מסוכנות הדואר או ממחסני החברה במסגרת הזמן שנקבעה) יוחזרו המוצרים ל. Sun & Cook-
 • במקרה כזה – משלוח נוסף יתבצע עם קבלת התשלום עבור משלוח חדש נוסף, בתוספת דמי טיפול של 25 ₪. לחילופין, במידה והמוצר לא ידרש ו/או העסקה תבוטל אז יונפק החזר כספי עבור המוצר בניכוי דמי משלוח ודמי אריזה למוצר שהוחזר.

 

 1. בטיחות השימוש בתנורי שמש

 

 • בעת השימוש בתנורי שמש עליכם להקפיד על ההוראות שנמסרו לכם עם המוצר.
  תנורי שמש מגיעים לטמפרטורה גבוהה ועליכם להיות אחראים על בטיחות השימוש במוצר.
 • אם הבישול הסולארי חדש לכם, עליכם להבין מראש כיצד להשתמש בתנורי השמש באופן מבוקר – בתנור השמש הפרבולי, בו מידת החום יכולה להגיע לטמפרטורה של מחבת על כיריים רגילות, או בתנור השמש הקופסתי שיכול אף הוא להגיע לטמפרטורה של עד 150 מעלות .
 • השימוש במוצר מיועד לבוגרים מעל גיל 18 בעלי יכולת להשתמש במוצר ללא כל סיכון. ברצוננו להדגיש ולהזכיר, כי אין להביט בשמש באופן ישיר וכי מבט ישיר בשמש מהווה סיכון ממשי לבריאות העיניים.
 • בעת ההזמנה מאיתנו אתם לוקחים על עצמכם אחריות מלאה על כל שימוש במוצר, כולל שימוש מכל מין וסוג שהוא, לרבות על-ידי צד שלישי שעשוי שלא להיות מודע לעוצמת המוצר ולטמפרטורה שהוא יכול להגיע אליה.

 

 1. אחריות למוצרים

 

 • למוצרים שרכשתם באתר שלנו, שאינם מיוצרים על ידינו, יש אחריות יצרן.
  אנו נספק לכם קישור ליצרן המקורי, עבור כל מוצר שתרכשו דרכנו, כדי שתוכלו לבדוק את תנאי האחריות שלו. אנו נתמוך בכם בתביעות האחריות שלכם כלפי היצרן, אך לא נהיה אחראים לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, בין אם שכר טרחה משפטי, הוצאות כספיות, תלונה או אחר.
 • במקרה שקיבלתם מוצר פגום או לקוי אנא פנו אלינו מיד.אנחנו נחליף סחורה עם פגם בייצור, שלא נפגעה על ידי שימוש, תוך שנה מיום קבלת המוצר על-ידיכם, אם המוצר קיים במלאי שלנו.
 • אם לא ניתן להשיג מוצר חלופי, ננפיק החזר בתמורה להחזרת המוצר. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבדוק את הפריט שהוחזר לפני הנפקת ההחזר ולהחליט אם אכן יש צורך בהחזר. יודגש, כי בכל מקרה סכום ההחזר לא יעלה על סכום הרכישה.
 • החברה ו/או מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר, צפוי ושאינו צפוי), הנובעים ו/או הקשורים, באתר, או בכל תוכן ו/או מוצר בו, או בכל שימוש בהם.

 

 1. תיאור המוצר, זמינות ומחירים
  • תיאור ומחיר המוצר שאתם מזמינים יופיע באתר בזמן ביצוע ההזמנה.
   מטרתם היחידה של הרישומים ומפרטי המוצרים הכלולים באתר היא לתת לכם, הצרכנים, מושג משוער לגבי המוצר המתואר, בהתאם לנתונים המפורסמים על ידי היצרנים. הם לא מהווים חלק מהסכם זה.
  • אספקת המוצרים כפופה לזמינותם. במקרה שהתקבלה הזמנה למוצר שאינו זמין במלאי, אנו נודיע לכם בהקדם האפשרי ונחזיר לכם או נזכה אתכם על כל סכום ששולם על-ידיכם או חויב בכרטיס האשראי שלכם עבור המוצר.
  • נעשה כל מאמץ להבטיח שהמחירים המוצגים לכם באתר, בעת ביצוע ההזמנה, הם המחירים המדויקים. אם תתגלה טעות במחיר, נודיע לכם בהקדם האפשרי ונציע לכם אפשרות לאשר מחדש את ההזמנה, במחיר המעודכן, או לבטל אותה. אם תבחרו לבטל – נחזיר לכם או נזכה אתכם על כל סכום ששולם על-ידיכם או חויב בכרטיס האשראי שלכם עבור המוצרים.
  • האתר עשוי לכלול אי דיוקים או טעויות סופר ואחרות והמשתמש מצהיר כי ידוע לו כי אין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתכנים ו/או בדרך העברתם.
  • בינכם ובינינו לא מתקיים הסכם רכישה כלשהו, עד שההזמנה לא התקבלה על-ידינו ונשלח אליכם אישור בכתב או בדוא"ל, לדוא"ל שציינתם בהזמנה. הסכם הרכישה כפוף לזכותכם לביטולו, על פי חוק, ואנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב לקבל הזמנה מכל אדם או חברה, על פי שיקול דעתנו המלא.

 

 1. הגבלת האחריות

11.1. במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, החברה אינה אחראית על כל אובדן, פציעה או נזק ישיר, עקיף, ייחודי או תוצאתי, שנגרמו כתוצאה משימוש במוצר שנמכר באתר זה. השימוש בשירות ובמוצר הוא באחריותכם הבלעדית כמו גם המודעות וההקפדה על חוקי המדינה או על החוק המקומי.

11.2. החברה לא תישא בכל אחריות או חבות למעט כאמור מפורשות בהסכם זה ובהתאם להוראות הדין שאין להתנות עליהם. אחריותה של מפעילת האתר, בכל מקרה שהוא, תהיה מוגבלת במידה המרבית המותרת על פי הוראות כל דין. אין באמור בכדי לגרוע מכל הוראת חוק מחייבת, לרבות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981.

11.3. החברה לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים כהעתק לפרסום הייצרנים ו/או בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים.

11.4. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם בקשר או בעקבות עם השימוש באתר, לרבות בגין כל מעשה ו/או מחדל של הלקוח , בעת שימוש במוצר או בעת הזמנתו, ספק המוצר או היצרן.

במקרה שמדינות מסוימות אינן מאפשרות החרגות או הגבלות כאמור לעיל, ההחרגות וההגבלות הנזכרות לעיל לא תחולנה במלואן, אלא רק במידה המרבית המותרת על פי החוק החל.

 1. הסרת אחריות

12.1. השימוש באתר ובמוצרים שרכשתם אצלנו נעשה באחריותכם הבלעדית והמלאה. השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). והחברה לא תישא באחריות להתאמת השירות או המוצר לצרכיכם.
12.2. לא תהיה לכם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירות באתר, ו/או של המוצר יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לדרישותיכם.

12.3. החברה עושה מאמץ לספק לכם שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר יתקיים ללא הפרעה או הפסקה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית, וירוסים, נזקים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.

12.4. החברה לא תישא בכל אחריות לנזק שנגרם לכם או לכל צד שלישי עקב השימוש בשירותי אתר זה ו/או במידע המופיע בשירות. "נזק" בסעיף זה פירושו כל נזק, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות נזק שנגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע בשירות, ממידע שגוי ו/או מטעה המופיע בשירות, מהשבתתו הזמנית או הקבועה של השירות או משימוש ביישומים ויישומוני תוכנה שהופעלו כתוצאה מן השימוש בשירות.

 1. שימוש ב"עוגיות" ("Cookies")

13.1. האתר עשוי, לעשות שימוש ב"עוגיות" ("Cookies"), "משואות רשת" ("web beacons") פיקסלים, ומערכות נוספות שאוספות מידע ומנטרות את השימוש באתר, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

13.2. "עוגיות" הן מחרוזות של אותיות ומספרים, שנשמרות בזיכרון המחשב (או המכשיר אשר באמצעותו השימוש באתר מתבצע), ומאפשרות שמירת מידע אודותיך. חלק מה-Cookies יפוגו, כשתסיים לגלוש ותסגור את תוכנת הדפדפן שלך, ואחרות ישמרו בזיכרון המחשב (או המכשיר) שלך.

13.3. ה-Cookies מכילות מידע אודות הרגלי הגלישה שלך, הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאת/ה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, ניטור הרגלי גלישה ופעילות, פרטי ספק האינטרנט שלך, כתובת IP, מיקום המכשיר, ועוד.

13.4. ה-Cookies משמשות למטרות שונות: איסוף נתונים סטטיסטיים, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפותייך האישיות, ניטור הרגלי גלישה ופעילות, היסטוריית גלישה, אפיון השימוש שלך באתר, שיפור השירות וחווית המשתמש, אבטחת מידע, וכן למטרות נוספות.

13.5. חלק מה- Cookiesהכרחיות לצורך תפעול תקין של האתר, חלקן משמשות לצורכי בקרה הערכה וניתוח, וחלקן משמשות להתאמה אישית של תכנים.

 

13.6. חלק מה- Cookiesוהמערכות הנוספות שפועלות באתר, עשויות להיות מופעלות על-ידי צדדים שלישיים, או כחלק מהשירות שאותם צדדים שלישיים מספקים במסגרת האתר. כל שימוש שצדדים שלישיים אלו, עושים ב-Cookies, במשואות רשת, או בכל טכנולוגיה דומה אחרת, כפוף למדיניות הפרטיות שלהם.

13.7. מחיקת Cookies והפסקת השימוש בהן:

את/ה יכול למחוק, או להפסיק לחלוטין את השימוש ב-Cookies, באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן האינטרנט שלך.  יתכן שנטרול השימוש ב-Cookies, יפגע' באפשרותך להשתמש בחלק מהאתר והשירותים הכלולים בו, וכן באיכות הגלישה ובפעולות נוספות.

 1. החוק החל

14.1. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו ו/או משימוש באתר ו/או מרכישה ושימוש במוצר, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט במחוז דרום.

14.2. השימוש במוצרים עשוי להיות כפוף לחוקים מקומיים, לאומיים או בינלאומיים.

 1. יישוב סכסוכים

15.1. שימוש באתר ו/או רכישת מוצר באמצעותו מהווים את הסכמת המשתמש לכך שבכל מקרה בו יש למשתמש תלונה על השירות ו/או המוצר ו/או נוצרה מחלוקת, אזי המשתמש מתחייב לנסות תחילה לפתור את המחלוקת בדרך לא פורמלית – על ידי פנייה לחברה.

 1. הפרדה וויתור

16.1 במידה והוראה מהוראות תנאי השימוש, תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי השימוש ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו.

 

16.2 כל השתהות של החברה בקיום זכות המגיעה לה או אי עמידה שלה על זכות המגיעה לה לפי תנאי השימוש או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור של החברה על זכות כאמור.

 

 1. שינוי תנאים והגבלות בתנאי השימוש
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות תנאי השימוש המפורטות , כולן או חלקן, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמת המשתמשים, בהודעה שתתפרסם באתר.
  • נוסחם המחייב של תנאי השימוש הנם אלה שיופיעו מעת לעת באתר.
  • באחריות המשתמש להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו,בתנאי השימוש.
  • המשך השימוש באתר לאחר ביצוע שינוי כאמור יהווה ראיה לאישור המשתמש בדבר קבלת השינויים.

 

 1. צרו קשר

אם יש לכם שאלות לגבי תנאים והגבלות אלה, אתם מוזמנים ליצור איתנו קשרבדוא"ל: info.sunandcook@gmail.com